Vi ger dig mod att utvecklas

Campus Bommersvik är ledande i ledarskapsutbildningar för folkrörelser. Vi bidrar till att organisationer blir framgångsrika genom ett värdebaserat ledarskap med mod att utvecklas. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

Skräddarsy ett program

"Utbildningen var framtidsfokuserad och samskapande."

Lotta Håkansson,
Förbundsordförande, Reumatikerförbundet

Bommersviks-
akademien

Några tips på metoder och verktyg för modigare organisationer

Vi utgår från era utmaningar, behov och värderingar

Campus Bommersvik skräddarsyr utvecklingsprogram som utgår från uppdragsgivarens mål och värderingar, utmaningar och behov. I samarbete med landets ledande utbildare och forskare gör vi program för nuvarande och blivande nyckelpersoner och ledare i folkrörelserna. Vi har också förtroendet att göra två av arbetarrörelsens mest sökta utvecklingsprogram för unga ledare – Bommersviksakademien och #ledarskriv.

Skräddarsydda program

Vi utgår från era utmaningar och behov.

Bommersviksakademien

Vill du leda arbetarrörelsen in i framtiden?

#ledarskriv

Förändrar du världen med det skrivna ordet?

”Inspirerande! Fördjupande! Utvecklande!”

Det var så inspirerande att möta andra styrelseledamöter inom konsumentkooperationen från hela landet, i KFs styrelseutbildning och att med gott om tid hinna reflektera och fördjupa tankegångarna kring konsumentkooperationens unika konkurrensfördel genom det medlemsburna. Mest utvecklande var det att samtala kring den kooperativa affärens historiska upprinnelse, kopplat till kooperationens unika affärsmöjligheter på dagens marknad, utifrån den historiskt nedärvda och självklara synen på ansvaret för både människor och miljö, som den kooperativa och medlemsburna tanken helt och hållet vilat på, ända sedan starten. Tidlöst och minst lika relevant nu, som då. Jag har tagit med mig de tankegångar och idéer som väcktes under kursen till mitt uppdrag i styrelsen för Konsumentföreningen Stockholm.

Malin Dahlberg Markstedt
Manager på Rädda Barnen globala hållbarhetsbolag för näringslivet (Centre for Child Rights and Business) och styrelseledamot i Konsumentföreningen Stockholm

Hur kan vi hjälpa din organisation att bli modigare?