Mod, resultat och kvalitet är ord som betyder mycket för oss

Vi vill bidra till att folkrörelser blir framgångsrika genom ett värdebaserat ledarskap med mod att utvecklas mot uppsatta mål. Det gör vi genom utbildningsprogram av hög kvalitet och i nära samarbeten med uppdragsgivare och utbildningsleverantörer.

Skräddarsydda värderingsbaserade ledarutbildningar för folkrörelser

Campus Bommersvik grundades 2009 av SSU och Socialdemokraterna för att ge folkrörelserna i allmänhet och arbetarrörelsen i synnerhet tillgång till värderingsbaserad högre utbildning av god kvalitet. Idag ger vi nuvarande och blivande ledare och nyckelpersoner i stora delar av folkrörelserna mod att utvecklas och att fördjupa idéer, kunskaper och färdigheter. Med stöd från andra deltagare och från de allra bästa processledarna och forskarna i landet får våra deltagare och uppdragsgivare mod och kraft att nå sina mål. Några exempel på de ramprogram vi arbetar med är;

Ledarutveckling
Generationsväxling
Styrelse- och funktionsutbildningar

"Jag får vara med och bidra till att människor och organisationer växer och utvecklas."

Allra bäst är det när det först skaver lite. När det faktiskt finns ett motstånd. Utvecklingssprång som kommer av att någon vågat utmana sig själv – som person eller som organisation – de är de allra bästa. Då blir både människor och folkrörelser modigare och därmed starkare. Att få vara med och se sådana språng, det är lyxen i mitt jobb.

Carina Persson
Vd, Campus Bommersvik
Carina har drygt 25 års erfarenhet som chef och ledare i arbetarrörelsen och har varit med och byggt upp Campus Bommersvik från starten. Hon vill gärna prata med dig om hur din folkrörelse kan utvecklas. Carina medverkar också som programledare i några av våra program.

Vikten av gott samarbete

Våra program bygger på samarbeten med ledande utbildningsleverantörer inom sina respektive fält. Vi samarbetar till exempel med leverantörer som SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm, Institutet för Personal- och Företagsutveckling i Uppsala och Berghs School of Communication. Vi har också ett starkt nätverk av forskare från bland andra Ersta Sköndal Bräcke högskola och Uppsala Universitet som återkommande medverkar i våra program. Dessutom har vi knutit till oss ett tight nätverk av kompetenta och erfarna programledare som håller ihop våra program. Vi genomför våra program där vår uppdragsgivare önskar, men om det passar trivs vi allra bäst på Bommersvik. Vi tror helt enkelt på vikten av goda samarbeten.

Möt Liselott och Ellinor, program- och processledare i några av våra program

Liselott Vahermägi är ledarskapskonsult och har både haft tunga ledarroller i folkrörelser och dessutom offentliga uppdrag på kommun- och regionnivå. Ellinor Eriksson är organisationspsykolog med egen erfarenhet av tunga ledarroller i folkrörelser. 

Hur kan vi hjälpa din organisation att bli modigare?