Utvecklings-
program för nyckelpersoner och ledare

Vi skräddarsyr program för din organisation utifrån era värderingar, utmaningar och behov. Vi har också förtroendet att göra två av arbetarrörelsens mest sökta utvecklingsprogram för unga ledare – Bommersviksakademien och #ledarskriv. Vi brukar kalla dem våra flaggskepp.

Läs mer om att skräddarsy ett program eller om något av våra flaggskepp

Skräddarsy ett program

Vi utgår från era utmaningar och behov

Bommersviksakademien

Vill du leda arbetarrörelsen in i framtiden?

#ledarskriv

Förändrar du världen med det skrivna ordet?

“Deltagarna har utvecklats och växt som ledare."

Idag har vi 10 000 förtroendevalda och 800 anställda, som leds av förbundsstyrelse och ledningsgrupp. Vi genomförde ett skräddarsytt utvecklingsprogram för styrelse och ledningsgrupp. Programmet hade stort fokus på ledning, styrning, ekonomi och hur leda i en förändring. Vi hade parallella utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän. Båda grupperna har blivit mer sammansvetsade. Deltagarna har fått större förståelse för sina respektive roller och utvecklats och växt som ledare. Att styra och leda ideella organisationer är komplext och den kompetensen och förståelsen har Campus Bommersvik.

Jonas Nygren
Förbundschef, Hyresgästföreningen
 

Vi utgår från era utmaningar, behov och värderingar

Campus Bommersvik skräddarsyr utvecklingsprogram som utgår från uppdragsgivarens mål och värderingar, utmaningar och behov. I samarbete med landets ledande utbildare och forskare gör vi program för nuvarande och blivande nyckelpersoner och ledare i folkrörelserna.

Hur kan vi hjälpa din organisation att bli modigare?