Några tips på metoder och verktyg
för modigare organisationer

Enkla metoder och verktyg kan ibland göra stor skillnad för en folkrörelse. I grunden handlar det om modeller som inkluderar alla i samtalet och som ger oss alla möjlighet att tänka nya tankar utifrån nya perspektiv. Metoder och verktyg som hjälper oss att utvecklas. Här bjuder vi på några enkla tips för att era möten och konferenser ska göra er lite modigare.

Hur kan vi hjälpa din organisation att bli modigare?