I de flesta möten där vi inte redan känner varandra inleder vi med att presentera oss. Och oftast berättar vi då vad vi heter, vårt yrke och kanske något mer privat som var vi bor. Det blir lätt förutsägbart och tråkigt. Men presentationer kan också användas för att utveckla gruppen och komma djupare in i samtalen.

Här följer tre enkla tips på presentationsövningar som ger fler perspektiv än bara de allra mest ytliga;

1. Rita ett självporträtt

Bara genom att lämna orden och gå till att kommunicera med bilder gör något med oss. Vi ger oss själva tiden att reflektera över hur vi vill presentera oss själva och dessutom rubbas ofta maktordningen i rummet när det inte längre är de mest talföra som får all uppmärksamhet. Det brukar kunna bidra till bättre möten.

Vill ni så kan ni också bestämma vad bilden ska berätta. Vi jobbar ofta så här i våra ledarutvecklingsprogram:

Ge var och en ett blädderblocksblad och några tuschpennor samt uppgiften att på 15 minuter måla ett självporträtt som svarar på tre frågor: 

 • Var kommer jag ifrån?
 • Varför är jag här?
 • Vart är jag på väg?

Därefter hänger vi upp porträtten på väggen i rummet och låter dem hänga kvar under hela utbildningstillfället. Sedan har vi gemensam vernissage och går tillsammans runt i rummet och låter varje ”konstnär” presentera sitt verk.

2. Intervjua varandra

En beprövad metod är ju att istället för att var och en ska presentera sig själv så intervjuar vi varandra två och två och presenterar därefter varandra inför gruppen. Den här varianten går med fördel att kombinera med porträtten. Men istället för att rita självporträtt ritar vi av varandra utifrån samma tre frågor som i förra tipset.

3. Speeddating

En tredje presentationsmetod, särskilt om vi är många som deltar, är att organisera speeddating utifrån givna frågor. Det finns metodkortlekar att köpa på nätet med frågor som hjälper oss som inte är sådana drivna minglare att ändå komma till vår rätt i en sådan här övning.

Ett annat sätt är att mötes- eller konferensledaren bestämmer vad samtalen ska handla om. Det kan gå till så här:

Be alla ställa sig upp och söka kontakt med en person i rummet. Hälsa och presentera er med namn och kanske någon uppgift till – till exempel varför hen är här. Sedan introducerar mötesledaren en fråga som alla par ska prata om i två minuter. Därefter ger mötesledaren en signal om att det är dags att söka upp en ny person. Efter att deltagarna hälsat på en ny person introduceras nästa fråga. Övningen kan pågå så länge som ni önskar. Tänkbara frågor för samtalen kan till exempel vara;

 • Vad åt du till frukost idag?
 • Vad gör du när du inte jobbar?
 • Vilka är dina förväntningar på den här dagen/den här konferensen?
 • Vad är det bästa med ditt uppdrag/jobb?
 • Om du fick ändra på en sak i världen – vad skulle du ändra då?
 • Berätta om en tidsperiod som du skulle velat uppleva?
 • Om du inte jobbade med det du gör – vad skulle du jobba med då?
 • När trivs du allra bäst i ditt liv?
 • Berätta om en bok som betytt mycket för dig?
 • Skryt ohämmat om något du är bra på!
Vill du ha fler tips på hur nätverk kan byggas? 

Skriv ut den här sidan