UGL för folkrörelser

Vill du få djupare insikter om hur du som ledare påverkar och påverkas av gruppen? Och lära dig mer om hur grupper utvecklas och fungerar? Då är UGL något för dig.

Sveriges mest välansedda ledarutbildning, nu i folkrörelsernas tjänst

UGL, Utveckling av grupp och ledare, är kanske den mest välansedda ledarutbildningen i landet. Runt 150 000 personer har inspirerats, stärkts och utvecklats i sin roll som ledare och medarbetare genom UGL under mer än 30 års tid. Konceptet, som ägs av Försvarshögskolan, uppdateras regelbundet med den senaste forskningen och metodiken.

Genom upplevelsebaserad inlärning får du uppleva gruppens utveckling och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Du får förståelse för hur känslor, värderingar och normer påverkar gruppen och vilka drivkrafter som ligger bakom olika beteenden. Du får också lära dig vilka problem du kan stöta på och hur du kan hanterar dem.

I UGL för folkrörelser betonar vi särskilt värdebaserat ledarskap, samspelet mellan valda och anställda och inte minst varifrån vi hämtar vårt förtroende och vårt mandat som ledare i folkrörelser.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen kommer du inte känna någon av de andra deltagarna. Med en blandad grupp blir perspektiven fler och möjligheterna större att både säga det man känner och att utvecklas. Efter kursen kommer du att ha utvecklat din förmåga att kommunicera och ge feedback. Du ska förstå de olika stadierna i en grupps utveckling och hur beslutsfattande i en grupp går till. Du ska också fått utforska olika former av ledarskap utifrån gruppens behov.

UGL för folkrörelser genomförs i ett femdagarsinternat och efter avslutad utbildning får du ett intyg.

Möt våra UGL-handledare Charlotte och Liselott

UGL för folkrörelser leds av de UGL-licensierade handledarna Liselott Vahermägi och Charlotte Axelsson, från Leda20. Liselott har dessutom erfarenhet både som förtroendevald och anställd i flera av arbetarrörelsens organisationer. Charlotte har motsvarande bakgrund i idrottsrörelsen. Liselott och Charlotte har tillsammans genomfört ett stort antal ledarskapsutbildningar för ledare och chefer i organisationer och företag. Med UGL för folkrörelser kombinerar de sina kompetenser i utvecklande ledarskap för att bidra till att stärka folkrörelserna.

Boka din plats på UGL för folkrörelser

Under 2023 genomförs UGL för folkrörelser 20-24 februari 2023.

Priset för utbildningen är 19 500 kr exklusive moms per plats.  Tillkommer gör internatkostnader på Bommersvik med 12 368 kronor exklusive moms per plats.

Anmälan är bindande.


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hur kan vi hjälpa din organisation att bli modigare?