Visionsarbete ägnar sig många folkrörelser åt. Och det är bra. Utmaningen är ofta att bli tillräckligt konkret så att visionen också påverkar vår verksamhet och vårt sätt att organisera oss.

Här bjuder vi på en metod som hjälper oss med den utmaningen.

Förberedelse
  • Ni behöver post-its, tuschpennor och blädderblock. 
  • Dela in er i mindre grupper om 2-3 personer i varje.

Metoden bygger på fem huvudfrågor.

Fråga 1. Varför finns vi, vilket är vårt existensberättigande?
  1. Besvara först frågan individuellt med ett svar per post-it-lapp.
  2. Arbeta sedan tillsammans i den lilla gruppen, berätta om era svar och sätta upp post-itarna på blädderblocket framför er. 

Låt det gå ganska fort. Kanske max 10 minuter för hela huvudfrågan.

Fråga 2. Vad ska vi åstadkomma?
  1. Besvara först frågan individuellt med ett svar per post-it-lapp.
  2. Arbeta sedan tillsammans i den lilla gruppen, berätta om era svar och sätta upp post-itarna på blädderblocket framför er. 

Låt det gå ganska fort. Kanske max 10 minuter för hela huvudfrågan.

Fråga 3. Hur väl lyckas vi med detta?

Gradera gemensamt i storgrupp från 1-5 hur väl ni lyckas med det ni ska åstadkomma.

Låt det gå ganska fort. Kanske max 5 minuter.

Fråga 4. Hur ser vårt nuläge ut?
  1. Arbeta i smågrupperna och fyll tillsammans i följande 4-fältare;

2. Diskutera tillsammans i helgrupp hur nuläget ser ut och sammanfatta er i en gemensam fyrfältare. 

Låt frågan ta lite längre tid. Totalt kanske 15 minuter.

Fråga 5. Hur skulle fyrfältaren behöva se ut för att vi ska åstadkomma det vi vill och alltså leva upp till vårt syfte bättre än idag?
  1. Arbeta i smågrupperna och fyll tillsammans i följande 4-fältare;

2. Diskutera tillsammans i helgrupp hur önskeläget ser ut och sammanfatta er i en gemensam fyrfältare. Låt detta steg ta mest tid i anspråk. Kanske 20-30 minuter.

Vill du prata mer om hur ni kan bli konkreta i ert visionsarbete?

Skriv ut den här sidan