Reflektion är en förutsättning för lärande och utveckling. Det vet de flesta av oss redan. Ändå tror vi allt för ofta att det är mer effektivt att rusa vidare till nästa åtagande i stället för att ge oss tiden för att reflektera över vad som hänt, hur vi agerat och vad vi kan lära oss av det. Genom att ge oss tid för reflektion kan vi omsätta den tid vi lägger ner på möten, seminarier och konferenser i nya insikter. Det är helt enkelt produktivt att reflektera.

I våra program får reflektionen ta plats. Både individuellt och i samtal med andra. Här bjuder vi på några enkla tips om hur ni kan ge energi i och tid för reflektion i era möten;

Använd bilder och symboler

Använd gärna andra språk än orden för att fördjupa reflektionen. Ett sätt kan vara att plocka fram en massa bilder som en kan välja ifrån när en ska reflektera över hur gruppen eller organisation mår och utvecklas eller hur jag själv känner mig. Det finns bildkortlekar detta ändamål att köpa på nätet, men självklart går det också bra att skriva ut ett antal stämningsbilder på nätet som fungerar på samma sätt.

I digitala möten kan alla deltagare få några minuter för att själva plocka fram en bild på nätet som de tycker beskriver den känsla de vill förmedla. Det kan t ex handla en bild på ett djur som bäst beskriver din arbetsplats just nu. Eller en bild ur en barnbok som bäst beskriver din roll på arbetsplatsen just nu. Sedan går ni en runda och alla får dela sin bild och berätta varför de valde just den.”

Använd rummet och miljön

Ta chansen och använd hela rummet och den omkringliggande miljön när ni ska reflektera. Rörelse kan hjälpa tankarna på traven. Inled till exempel andra dagen på en konferens med att dela in alla deltagare i par som tillsammans tar en 20 minuters walk-and-talk, eller pratpromenad, och talar om vad de tar med sig från föregående dag och vad de behöver göra för att ta till sig den kommande dagen på bästa sätt.

Eller gör samma övning, pratpromenad i par, efter en föredragning eller en föreläsning för att reflektera över vad som sas och vilka slutsatser ni vill dra av det.

Checka ut gemensamt innan ni skiljs åt

Avsluta även kortare möten med att ta en snabb runda kring vad var och en tar med sig från mötet. Vid längre seminarier eller konferenser avsätt tillräckligt med tid i slutet för att göra en gemensam utcheckning. Då kan ni ta upp frågor som:

  • Vad har jag lärt mig idag?
  • Vad tar jag med mig in i min vardag i organisationen?
  • Vad behöver jag tänka mer på efter den här dagen?
Vill du prata mer om hur din folkrörelse ska bli bättre på att ta till sig nya insikter?

Skriv ut den här sidan