Vi är många som varit med om att sitta i möten eller på konferenser och formulera goda intentioner, och sedan när vi kommer tillbaka till vardagen fortsätter vi att göra som vi alltid gjort. Det är nog egentligen inte något som kännetecknar just folkrörelser, men det förekommer här likväl som i alla andra slags organisationer.

Vi tror på att bli konkreta med vad som ska bli gjort redan innan vi skiljs åt. Vi tror helt enkelt på resultat. Här följer tre enkla tips på modeller för att sammanfatta ett möte, en utbildning eller en konferens på ett sådant sätt att ni tar er från snack till verkstad.

1. Målpilen

Använd sista passet före avslutningen på en konferens till att ge alla deltagare möjlighet att tänka igenom hur de ska ta sina nyvunna kunskaper med sig efter konferensen. Be dem rita en målpil där de i ena änden formulerar vad de vill uppnå med de insikter de fått under konferensen. Be de sedan sätta på pränt vilka steg/aktiviteter/insatser de tänker göra för att nå dit. Ni kan också bestämma tillsammans att första steget ska vara taget inom en vecka, det andra inom en månad och det tredje inom ett halvår. 

När alla fått en stund på sig att göra sin målpil, delar ni in dem i grupper och ber dem berätta för varandra vilket mål och vilka steg de satt upp.

På det sättet ökar chansen för att de nyvunna kunskaperna och insikterna blir omsatta i handling.

2. Sammanfatta gemensamma slutsatser

I ett grupputvecklande arbete kan det vara en bra idé att gemensamt sammanfatta sina slutsatser. Det kan t ex handla om vilka spelregler som ska gälla i en styrelse eller i en ledningsgrupp. Ett enkelt sätt att sammanfatta sig är att fylla i en fyrfältare med följande rubriker; 

3. Formulera planen innan ni skiljs åt

Allra mest konkret är att avsluta mötet/konferensen med att sammanfatta sig tillsammans i en färdig arbetsplan. Den kan t ex se ut så här;

Den allra viktigaste kolumnen är den som handlar om varför. Vad syftar aktiviteten till?

Vill du prata mer om hur ni ska bli framgångsrika genom att gå från ord till handling?

Skriv ut den här sidan