Ge tid för reflektion och utcheckning

Ge tid för reflektion och utcheckning

11 juni, 2020

Från snack till verkstad – att få jobbet gjort

Från snack till verkstad – att få jobbet gjort

10 juni, 2020

Ta tempen på organisationskulturen

Ta tempen på organisationskulturen

9 juni, 2020

Varför finns vi? – att göra visionsarbete konkret

Varför finns vi? – att göra visionsarbete konkret

8 juni, 2020

Lyft blicken och vänd perspektivet

Lyft blicken och vänd perspektivet

7 juni, 2020

Att presentera sig – ett nödvändigt ont?

Att presentera sig – ett nödvändigt ont?

6 juni, 2020

Bjud på förberedelser och incheckning

Alla möten blir bättre av att vi som deltar är väl förberedda på vad mötet ska handla om och vad som förväntas av oss. Ibland kan den förberedelsen ske innan själva mötet, ibland får den bli inledningen på mötet. Att ta sig den tiden i inledningen gör ofta mötet mer kreativt och effektivt.